Informacje

Czas realizacji projektu:

lipiec 2022 - czerwic 2023

Projekt „Ambasadorzy Muzeum”

Mamy przyjemność poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na działania związane z dostępnością, w ramach projektu „Kultura bez barier”. Program „Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt „Ambasadorzy Muzeum” ma na celu wyrównanie dostępu do oferty osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu oraz trudnościami w rozumieniu i czuciu. Dzięki temu nasze działania w sposób stały i kompleksowy będą uwzględniały głos osób ze szczególnymi potrzebami, a nasze kolejne działania będziemy projektowali tak, by nie stwarzały barier. W skład projektu wchodzą warsztaty z OzN , poprawa dostępności naszych wystaw oraz dostępności architektonicznej budynku.

Projekt potrwa do czerwca 2023 roku.