Informacje

Czas realizacji projektu:

maj – grudzień 2017

Koordynacja:

Andrzej Hoja, Dorota Brzezińska

projekty@muzeumgdynia.pl

tel. 58 662 09 29

Posłuchaj Gdyni – historia mówiona w przestrzeni miejskiej

Muzeum Miasta Gdyni przechowuje bogate zbiory kultury materialnej i niematerialnej, między innymi nagrane w ostatnich latach relacje gdynian dotyczące dziejów miasta i jego mieszkańców. Obok wartości poznawczej niosą one również wielki ładunek emocjonalny, a siła przekazu owych relacji rośnie, gdy można ich wysłuchać w miejscach, z którymi są związane. Zachęcamy zatem do “posłuchania Gdyni”.

Przygotowaliśmy mapę, na której  zaznaczyliśmy trzy różne ścieżki tematyczne: Orłowo historyczne, Gdyńskie pomniki i Grudzień ’70. Każda z tych tras pozwala odkryć miasto z innej perspektywy, budzi namysł nad przeszłością i umożliwia zapoznanie się z historią – zarówno tą wielką, jak i całkiem lokalną.

Opowieści świadków historii można wysłuchać w formie podcastów za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej SmartTour. Aplikacja uzupełniona została o materiał ikonograficzny ukazujący miasto w różnych momentach oraz materiały opisowe objaśniający historyczny kontekst wybranych opowieści.


Projekt „Posłuchaj Gdyni – historia mówiona w przestrzeni miejskiej” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

     

Partnerzy projektu:

Agencja Rozwoju Gdyni, Centrum Aktywności Seniora, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku


Bezpłatna aplikacja Smart Tour dostępna w Google Play lub na stronie: www.smart-tour.pl

Nagrania i zdjęcia, które są częścią zbiorów Muzeum Miasta Gdyni, zostały udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycia niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC-BY-NC-ND).

Opis ścieżki: Gdyńskie pomniki

Tożsamość Gdyni kształtowali inżynierowie i robotnicy, marynarze, przedsiębiorcy, urzędnicy, artyści. Wszyscy uczestniczyli w burzliwej historii miasta, w której po międzywojennej euforii przyszedł tragiczny czas niemieckiego terroru i komunistycznej opresji. Wydarzeniom i postaciom szczególnie ważnym w dziejach Gdyni poświęcone są pomniki rozsiane w różnych miejscach miasta.

Na trasie naszego spaceru odnajdziemy różnorodne gdyńskie pomniki, pamiątkowe rzeźby i tablice. Odwiedzając kolejne lokalizacje usłyszymy wspomnienia o postaciach i wydarzeniach upamiętnionych w ten szczególny, pomnikowy sposób.

Opis ścieżki: Orłowo historyczne

Orłowo jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych dzielnic Gdyni. Niegdyś był to jednak pozbawiony własnej nazwy i zamieszkały przez kilka rodzin przysiółek rybacki koło dworu Kolibki. Od końca XIX wieku Orłowo z przystani rybackiej zaczęło się przekształcać w letnisko. Zaczęto budować kolejne pensjonaty i wille, a także obiekty obsługujące kuracjuszy. W 1931 roku utworzono gminę Orłowo Morskie, którą cztery lata później włączono do Gdyni.

Dzięki wspomnieniom mieszkańców Orłowa, rybaków i dawnych uczniów będziemy mogli poznać Orłowo jako miejsce pracy pokoleń rybaków, cel przyjazdu letników, a także siedzibę pierwszej gdyńskiej koedukacyjnej szkoły średniej.

Opis ścieżki: Grudzień ‘70

W grudniu 1970 roku władze komunistyczne ogłosiły drastyczną podwyżkę cen podstawowych artykułów żywnościowych. W proteście przeciw tej decyzji w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie rozpoczęły się strajki i manifestacje krwawo stłumione przez milicję i wojsko na rozkaz rządzącej partii.

Ruszamy w drogę wspólnie ze świadkami dramatycznych wydarzeń Grudnia ’70. W codzienność dobrze nam znanych lokalizacji – miejsc, w których wsiadamy do pociągu, pijemy kawę czy załatwiamy sprawy urzędowe – wmieszają się poruszające relacje strajkujących stoczniowców i innych protestujących przeciw komunistycznej dyktaturze.


Terminy spacerów realizowanych w ramach projektu:

24.11.2017 – Gdyńskie pomniki

25.11.2017 – Orłowo historyczne

26.11.2017 – Grudzień 70′

3.12.2017 – Gdyńskie pomniki

10.12.2017 – Orłowo historyczne