Informacje

Podróż do wnętrza domu

PODRÓŻ DO WNĘTRZA DOMU to innowacyjny program edukacji architektonicznej

Muzeum Miasta Gdyni skierowany do dzieci w wieku 8-9 i 10-12 lat. Zbudowano go z

dwóch modułów.

 

Na pierwszy – zrealizowany w wakacje – składały się spacery z zagadkami, wykłady, warsztaty oraz wystawa prac dzieci

(lipiec-sierpień 2016).

 

Drugi – poświęcony modernistycznym mieszkaniom jest obecnie realizowany. Zaplanowano w nim wykłady dotyczące przestrzeni dziecięcej w międzywojniu oraz pracę ze zmiennym modelem przestrzennym modernistycznego mieszkania.

 

Zwieńczeniem projektu będzie publikacja współtworzona przez dzieci (grudzień 2016).

 

Projekt przybliża architekturę modernizmu, wzmacniając więź młodych uczestników

z lokalnym dziedzictwem kulturowym. Promuje pozytywne wzorce zaangażowania i

współodpowiedzialności za przestrzeń oraz promuje twórczość dzieci.

 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Autorki koncepcji: Martyna Groth, Margareta Sobczak i Weronika Szerle

Kierowniczka projektu: Martyna Groth