Informacje

Czas realizacji projektu:

listopad 2016 - marzec 2017

Koncepcja i koordynacja:
Dorota Brzezińska

Kontakt:
Dział Projektów
projekty@muzeumgdynia.pl
+48 58 662 09 29

Młodzi Animatorzy Kultury

Młodzi Animatorzy Kultury w Muzeum Miasta Gdyni

W listopadzie 2016 roku rozpoczęliśmy program edukacyjny dla studentów i studentek trójmiejskich uczelni. Program Młodzi Animatorzy Kultury ma na celu rozwijanie i wzmacnianie kompetencji młodych osób w zakresie animacji kulturalnej. W pierwszej edycji bierze udział 12 studentek.

Program został przygotowany i jest realizowany przez Dział Projektów oraz Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni. Składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to prawie 30 godzin zajęć warsztatowych dotyczących komunikacji, pracy metodą projektową, animacji kultury oraz organizacji wydarzeń edukacyjnych. Druga część to praktyczny udział w programie kulturalno-edukacyjnym Muzeum Miasta Gdyni oraz praca w 3, 4-osobowych zespołach nad własnymi pomysłami na wydarzenia. Ostatnim etapem jest sprawdzenie się w roli animatorów kultury i samodzielna realizacja zaplanowanych działań.

Efekty pracy młodych animatorek kultury poznaliśmy 4 marca 2017 roku podczas wydarzenia MAKI W MUZEUM. 


WARSZTATY
26 – 27 listopada 2016
Integracja.
Podczas pierwszych zajęć wzajemnie się poznamy oraz zobaczymy przestrzeń Muzeum Miasta Gdyni. Będziemy pracować nad budowaniem zespołu i komunikacją. Zastanowimy się również, kim jest animator kultury, jaka jest jego rola i w jakiej przestrzeni może działać.

10 – 11 grudnia 2016
Projekty i inspiracje.
Pierwsza część zajęć będzie dotyczyć pracy metodą projektową. Poruszymy również kwestie tego, co jest ważne przy organizacji wydarzeń oraz zajęć edukacyjnych i kulturalnych. Drugiego dnia uczestnicy poznają działania Ośrodka Edukacji w kontekście pracy z różnymi grupami odbiorców.

12 – 23 grudnia 2016
Spotkanie Młodych Animatorów Kultury oraz mentorów.
Praca zespołowa.
Podczas spotkania podzielimy się na zespoły i rozpocznie się praca nad własnymi projektami. Każdy zespół otrzyma wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne ze strony mentora – pracownika Muzeum. Mentor będzie wspierać grupę w przygotowaniu i realizacji projektów.

PRACA W ZESPOŁACH
grudzień 2016 – luty 2017
Zaangażowanie.
Młodzi Animatorzy Kultury, zależnie od swoich zainteresowań, wezmą udział w zajęciach i wydarzeniach realizowanych w Muzeum. Będzie to praktyka edukacyjna i kulturalna. Równocześnie zespoły będą pracować nad przygotowaniem własnych wydarzeń.
W tym czasie uwzględniamy przerwę świąteczną oraz studencką sesję egzaminacyjną.

luty – marzec 2017
Animacja kultury w praktyce.
Młodzi Animatorzy Kultury zrealizują własne inicjatywy edukacyjne i kulturalne.

Zespół prowadzący Młodych Animatorów Kultury:
Dorota Brzezińska
Magda Dębna
Dorota Dombrowska
Martyna Groth
Andrzej Hoja
Margareta Sobczak
Tomasz Sosnowski