Informacje

Czas realizacji projektu:

czerwiec 2022 \ styczeń 2023

Kuratorka wystawy: Katarzyna Gec

LUDZIE \ MIASTO \ PORT

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie MORZE \ MIASTO \ PORT zaplanowaliśmy ekspozycję w Galerii Klif pt. LUDZIE \ MIASTO \ PORT. Na wystawie prezentujemy stworzone przez mieszkańców fotografie przestrzeni miejskich i portowych, filmy i nagrania z dźwiękami morza – Bałtyku i portu, a także obrazy – twórczość własną mieszkańców inspirowaną pracami prezentowanymi na wystawie MORZE \ MIASTO \ PORT. Na ekspozycji pojawiły się także reprodukcje obrazów ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni przedstawiające miejski krajobraz, które towarzyszą nadesłanym pracom odbiorców i entuzjastów Gdyni. Zaplanowany został również program towarzyszący wystawie z oprowadzaniem po wystawie z kuratorem lub przewodnikiem w ramach „Dostępnych czwartków” dedykowane poszczególnym artystom oraz organizowane są spotkania autorskie.

Jakie obrazy pojawiają się przed oczami, gdy myślisz o Gdyni?

Co czujesz, kiedy słyszysz jej muzykę kontrastów – krzyk mew i skrzypiące wagony, szum wody i uliczny gwar? Przeważa natura czy przemysł? Chwytasz za aparat, kierujesz go w stronę słońca, fal, ale w oddali zawsze pojawiają się portowe zabudowania. To właśnie dzięki tym gdyńskim przeciwieństwom powstało miasto, które stało się inspiracją dla wielu artystów, malarzy i fotografów. Ta fascynacja trwa do dziś!

Wystawa LUDZIE \ MIASTO \ PORT powstała we współpracy z mieszkańcami i miłośnikami Gdyni. To ich prace fotograficzne, filmy, nagrania dźwiękowe i obrazy – zainspirowane zarówno miejskim życiem jak i portowym krajobrazem Gdyni – tworzą naszą opowieść. Ekspozycję dopełniają reprodukcje dzieł ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni.

* Przyjrzyj się obrazom i wczytaj w komentarze, aby lepiej poznać Gdynię.

Katarzyna Gec – kuratorka wystawy towarzyszącej LUDZIE \ MIASTO \ PORT. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kontynuuje studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Katowicach (specjalizacja: skrzypce). Ukończyła studia na poziomie licencjackim na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching na Uniwersytecie Śląskim. Współpracowała z zespołem kuratorskim przy wystawie „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury” edycja 2019 „Przemiana. Katowice 1989-2018”. W Muzeum Miasta Gdyni pracuje na stanowisku asystenta w Dziale Sztuki pisze artykuły, opracowuje zbiory, przygotowuje wystawy i koordynuje projekty związane z historią miasta, szeroko pojętym dizajnem i sztuką.