Informacje

Czas realizacji projektu:

maj – czerwiec 2019

Koncepcja projektu: Joanna Jakubowska, Tomasz Sosnowski, Agnieszka Drączkowska

Prowadzenie: Tomasz Sosnowski, Iza Meronk

Koordynacja i realizacja projektu: Tomasz Sosnowski, Agnieszka Drączkowska

Kapelusze z ulicy Kilińskiego

Projekt edukacyjny „Kapelusze z ulicy Kilińskiego” obejmował realizację spaceru historycznego oraz cyklu warsztatów przeznaczonych dla dzieci z opiekunami, przybliżających historię pracowni rzemieślniczych w Gdyni, a w szczególności pracowni gdyńskich modystek. Efektem tych spotkań była wystawa stworzona przez uczestników projektu w witrynach sklepów i zakładów rzemieślniczych, dotycząca historii mody w międzywojennej Gdyni, a także skierowana do najmłodszych publikacja, zachęcająca do kreatywnych działań.

Naczelną ideą projektu było stworzenie przestrzeni do międzypokoleniowej integracji, wzmacniania więzi społecznych i aktywizujących działań warsztatowych.

Pierwszym etapem projektu był spacer historyczny pt.: „Śladem gdyńskich modystek”, prowadzony przez kultowego gdyńskiego przewodnika i aktywistę Arkadiusza Brzęczka. Na trasie spaceru znalazły się adresy słynnych w międzywojniu zakładów rzemieślniczych i współczesna pracownia modniarska. Uczestnicy zajrzeli także za kulisy Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, podziwiając teatralne kostiumy.

Trzonem projektu był cykl warsztatów, podczas których uczestnicy zaznajomili się z rzemiosłem modniarskim, poznając materiały oraz technologie wyrobu kapeluszy. Każdy z uczestników zaprojektował i stworzył autorskie nakrycie głowy, inspirowane archiwalnymi fotografiami ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. Warsztaty poprowadziła Beata Kołodziejska, kontynuatorka gdyńskich tradycji modniarskich, założycielska autorskiej pracowni kapeluszy „Misstery”, zlokalizowanej przy tytułowej ul. Jana Kilińskiego w Gdyni.

Warsztaty zwieńczyła wystawa kapeluszy wykonanych przez uczestników. Nakrycia głowy umieszczone zostały w witrynach sklepów i zakładów rzemieślniczych przy ul. Jana Kilińskiego, tworząc niecodzienną aranżację przyciągającą uwagę przechodniów. Kapeluszom towarzyszyły fotografie ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. Wernisaż wystawy stał się okazją do sąsiedzkiego świętowania i międzypokoleniowej integracji uczestników projektu oraz mieszkańców okolicznych kamienic.

Ostatnim działaniem w ramach projektu była realizacja publikacji w formie zeszytu edukacyjnego dla dzieci, zawierającego ilustracje oraz ciekawostki o nakryciach głowy, jakie noszono w międzywojennej Gdyni (tekst: Agnieszka Wojciechowska-Sej, ilustracje i skład: Joanna Czaplewska). Zeszyt dystrybuowany był bezpłatnie wśród najmłodszych odwiedzających Muzeum.

Publikacja jest dostępna w wersji PDF:

Kliknij tutaj aby pobrać “Kapelusze z ulicy Kilińskiego.pdf”

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „Kultura – interwencje 2019”.