Informacje

Czas realizacji projektu:

październik 2021

Wykłady. Spacery online. Publikacja. Wystawa.

Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

Kultura – Interwencje 2021

Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm

DOFINANSOWANIE

51 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

69 000 zł

Projekt edukacyjny „Perły” miał na celu ukazanie różnorodności dziedzictwa architektonicznego Gdyni, poprzez dowartościowanie i popularyzację tych obiektów architektonicznych, które nie wpisują się w założenia międzywojennego modernizmu. W ramach projektu przeprowadzono wykłady i spacery online oraz zorganizowano dwujęzyczną (polsko-angielską) wystawę poświęconą najważniejszym niemodernistycznym budynkom w Gdyni. W celu zaktywizowania uczestników i zwiększenia ich udziału w kulturze, zorganizowano również konkurs fotograficzny, którego efekty zaprezentowano w ramach wystawy. Podsumowaniem projektu jest publikacja – kompendium wiedzy o niemodernistycznym, wielowymiarowym obliczu Gdyni. Projekt skupił się na popularyzacji lokalnego dziedzictwa architektonicznego i upowszechnianiu wiedzy o jego wartości i ochronie, wzmacnianiu więzi społecznych oraz stworzeniu przestrzeni do międzypokoleniowej integracji i aktywizujących, twórczych działań.

Publikacja jest dostępna w wersji PDF:

Kliknij tutaj aby pobrać “Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm.pdf”

Publikacja została udostępniona na zasadzie licencji z uznaniem autorstwa CC-BY-SA.