Informacje

Czas realizacji projektu:

kwiecień – grudzień 2015

Koordynacja:

Agata Abramowicz i Andrzej Hoja

Gdynia opowiedziana. Nowe spojrzenie na dzieje Polski w XX wieku poprzez platformę edukacyjną Muzeum Miasta Gdyni

Gdynia opowiedziana. Nowe spojrzenie na dzieje Polski w XX w. poprzez platformę edukacyjną Muzeum Miasta Gdyni.

Z początkiem 2015 r. Muzeum Miasta Gdyni otrzymało wyjątkowy depozyt. Było nim ponad 30 godzin nagrań 23 gdynian, którzy opowiadając o swoim życiu, poruszają kluczowe wątki nie tylko dla dziejów Gdyni, ale i całego kraju.
Dostrzegając ogromny potencjał materiału, uznaliśmy, że warto udostępnić go szerokiemu gronu odbiorców. Z treści relacji wyłania się bowiem obraz wielości postaw wobec wyzwań, które stawiał XX wiek, a historia Gdyni skupia niczym w soczewce dzieje XX-wiecznej Polski.

Naszym celem było ukazanie osobistych opowieści o małej i wielkiej historii w formie, która inspirowałaby innych i stanowiła punkt wyjścia do różnorodnych działań edukacyjnych i propagatorskich.

Postanowiliśmy stworzyć narzędzie edukacyjne, które w formie platformy internetowej prezentować będzie kluczowe wydarzenia XX-wiecznej historii Gdyni, a tym samym Polski. Platforma stanie się odpowiedzią na często mało atrakcyjne materiały edukacyjne służące do poznania historii XX wieku, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale i ogólnopolskim. Premierowa prezentacja serwisu miała miejsce 01.12.2015 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Galeria.

Zawartość platformy stanowią z jednej strony specjalnie zmontowane, krótkie filmy z relacjami gdynian, których osobiste historie doskonale ilustrują kluczowe wydarzenia dla dziejów XX-wiecznej Polski. Z drugiej strony do zamieszczonego materiału filmowego dodany został komentarz w postaci materiałów edukacyjnych, pozwalających na wykorzystanie całości materiału nie tylko podczas warsztatów tematycznych organizowanych przez Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni, ale także lekcji w szkole (jako uzupełnienie podstawy programowej), klubach seniora, zorganizowanych gremiach, gdzie ogólnodostępne krótkie nagrania, stanowić mogą punkt wyjścia do dalszych dyskusji.

Strona dostępna jest pod adresem: gdyniaopowiedziana.pl

Partnerzy: Fundacja Ośrodka KARTA, Forum Kultury sp. z o.o.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 

gdynia opowiedziana bannerek.indd