Informacje

Architecture & Design – a non-formal youth education in museums

Architecture & Design – a non-formal youth education in museums

Edukacja pozaformalna polega na nauce poprzez praktykę i doświadczenie, wychodząc poza budynek szkoły oraz tradycyjne relacje uczeń – nauczyciel. Muzea stanowią istotną przestrzeń do pozaformalnych działań edukacyjnych z różnymi grupami odbiorców – dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi. Organizacja takich zajęć wymaga kompetentnego zespołu edukatorów, który modyfikuje czy kreuje nowe pomysły między innymi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z różnymi instytucjami.
Projekt „Architecture & Design – a non-formal youth education in museums” (Architektura i dizajn – pozaformalna edukacja młodzieży w muzeach) miał na celu rozwój współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie kompetencji edukatorek dwóch instytucji – Muzeum Miasta Gdyni oraz Centrum Dizajnu i Architektury w Sztokholmie. Wymiana dobrych praktyk oraz rozwój umiejętności odbywał się przede wszystkim poprzez prezentacje, spotkania oraz wspólną pracę i dyskusje. W drugiej połowie września dwie szwedzkie edukatorki przyjechały do Trójmiasta na pięciodniową wizytę studyjną. Wzięły m.in. udział w warsztatach dla młodzieży, poznały pracę Ośrodka Edukacji w Muzeum Miasta Gdyni oraz projekt Gdynia Open House – partnerską inicjatywę Muzeum. Miesiąc później przedstawicielki Ośrodka Edukacji i Działu Sztuki Muzeum Miasta Gdyni miały okazję zobaczyć, jak pracuje zespół edukacyjny po szwedzkiej stronie, z jakimi instytucjami współpracują, jak uczą młodzież o architekturze i dizajnie.

Czas realizacji projektu: sierpień – grudzień 2016

Partner: Centrum Architektury i Dizajnu (ArkDes), Sztokholm, Szwecja

Współpraca przy realizacji projektu:
Europejskie Centrum Solidarności
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny | Centrum Designu Gdynia
Stocznia jest kobietą | Stowarzyszenie Arteria | Instytut Kultury Miejskiej
Diana Lenart | Open House Gdynia
Michał Szlaga | Fotograf
Koordynacja projektu: Andrzej Hoja, Dorota Brzezińska

Projekt był realizowany i finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, dzięki któremu pracownicy różnych instytucji mogą doskonalić swoje kompetencje, wymieniać dobrymi praktykami oraz rozwijać współpracę międzynarodową.