"Port w Gdyni"; aut. Kazimierz Śramkiewicz; 1968; 60 x 121 cm; olej; płyta

Wybrane obiekty ze zbiorów dzieł sztuki