Spotkanie z artystą „Andrzej Strumiłło. Ilustracje”