Spotkanie z artystą “Andrzej Strumiłło. Ilustracje”