Spacer ulicami Gdyni w ramach projektu „Pokaż się Seniorze”