Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej – współpraca z Muzeum Miejskim w Reykjaviku – wizyta studyjna