Pomaluj porcelanę – prace odwiedzających wystawę Marka Cecuły w Muzeum Miasta Gdyni