Pokaż się Seniorze – warsztat: Ciepło, cieplej, ale nie gorąco