Pokaz rezultatów projektu „Gdynia opowiedziana” (01.12.2015)