Oprowadzanie po wystawie “Roundabout Baltic” prowadzone przez Agnieszkę Jacobson – Cielecką