Oprowadzanie po wystawie „Roundabout Baltic” prowadzone przez Agnieszkę Jacobson – Cielecką