Międzypokoleniowe warsztaty „Ku pamięci” w ramach projektu „Pokaż się Seniorze!”