Międzypokoleniowe warsztaty “Ku pamięci” w ramach projektu “Pokaż się Seniorze!”