Ino Mig – podstawy języka migowego: Lekcja o dizajnie