Gjinjenje Słowińców – Spotkanie z Muzeum Wsi Słowińskiej zespołem Kiev Office + Koncert Kiev Office