“Gdynia – dzieło otwarte” wernisaż wystawy i pierwsze oprowadzania kuratorskie