Fotodokumentacja katalogu “Gdynia – dzieło otwarte”