Fotodokumentacja katalogu „Gdynia – dzieło otwarte”