90. rocznica nadania Gdyni praw miejskich (10 lutego 2016 r.)