75. zdjęć „Joachima” na 75 rocznicę Powstania Warszawskiego