75. zdjęć “Joachima” na 75 rocznicę Powstania Warszawskiego