27. spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)