Autor: Monika Tomkiewicz

Miniatura
Doktor habilitowana nauk humanistycznych, historyk, tłumacz języka niemieckiego, zatrudniona w Biurze Badań Historycznych IPN. Specjalizuje się w dziejach najnowszych, szczególnie w historii okupacyjnej byłego województwa wileńskiego i Pomorza.

Wpisy autora

Wymordowanie w czasie II wojny światowej znacznej części inteligencji, zamieszkującej w okresie II RP terytorium województwa pomorskiego, nie zostało do tej pory w polskiej historiografii wystarczająco przebadane…