Autor: Marcin Szerle

Marcin Szerle – historyk, muzealnik i przewodnik turystyczny, dr, kustosz dyplomowany. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Historia, specjalizacja Muzealnictwo. Z Muzeum Miasta Gdyni związany od 2003 roku, najpierw jako edukator, następnie – po przerwie – opiekun zbiorów w Dziale Historycznym, którym również kierował. Od połowy 2021 roku prowadzi Ośrodek Badań nad Gdynią, gdzie pracuje m.in. nad monografią miasta
oraz serią Gdynia w nowym świetle, która ma inicjować nowe publikacje naukowe. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie historii Gdyni okresu dwudziestolecia międzywojennego, modernizmu architektonicznego oraz dziejów medycyny. Autor przeszło dwudziestu artykułów naukowych, uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Popularyzator wiedzy; opracowuje trasy zwiedzania gdyńskich dzielnic. Członek Oddziału
Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Wpisy autora

Dom za Falochronem

Marcin Szerle \ 4 minuty

Jest w Gdyni takie miejsce, w którym w niezwykłej relacji znalazły się wyjątkowa potrzeba i pełne dla niej zrozumienie, poczucie nieuchronności i optymizm dnia codziennego, problematyczne wyzwania…

Przywołując postawy międzywojennych gdynian, bardzo często wskazujemy na ich zaradność, odwagę, przedsiębiorczość. Na pionierskość działań, jakie podejmowali – zwłaszcza do początku lat dwudziestych – na niemal nieznanym…

Ulica Tadeusza Wendy

Marcin Szerle \ 4 minuty

Inżynier Tadeusz Wenda sportretowany na odsłoniętym we wrześniu muralu, twarzą zwrócony jest ku głównemu wejściu do gdyńskiego portu. Patrząc za nim w tym właśnie kierunku, ponad budynkami…